SỚM ĐƯA BẮC NINH THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

SỚM ĐƯA BẮC NINH THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

SỚM ĐƯA BẮC NINH THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
✅Bắc Ninh - trung tâm Kinh Bắc xưa, là vùng đất "mỹ tục khả phong", "địa linh nhân kiệt". Sau 25 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh thuần nông, Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội dẫn đầu cả nước.
Mục tiêu phấn đầu đến năm 2030, xây dựng Bắc Ninh là thành phố trực thuộc trung ương có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao; là động lực phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng Thủ đô và cả nước.
 
Bất Động Sản Bắc Ninh Hưởng lợi tăng giá mặt bằng từ 30-50%
1_2