Lịch sử không bao giờ biết nói dối giữa cuộc gặp Tổng Thống Mỹ và TBT Nguyễn Phú Trọng

✅ lsu
✔️1994: Mỹ bỏ cấm vận đối với VN -> Cơn sốt BĐS lần 1
✔️2000: Chính phủ VN cho phép Việt kiều mua nhà -> cơn sốt BĐS lần 2
✔️2007: VN gia nhập WTO -> Cơn sốt BĐS lần 3
✔️2013: VN và Mỹ nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện -> cơn sốt BĐS lần 4
✔️2023: VN và Mỹ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện -> liệu sốt BĐS lần 5 có lặp lại.
Lịch sử không bao giờ biết nói dối cả!
Việc sốt BĐS lần 5 cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn và đợi có yếu tố kích nổ là sẽ diễn ra sớm thôi!