LÝ DO NÀO KHIẾN "Nhà Phố Mặt Tiền" trở thành Xu Hướng ĐẦU TƯ năm 2020 ???

LÝ DO NÀO KHIẾN "Nhà Phố Mặt Tiền" trở thành Xu Hướng ĐẦU TƯ năm 2020 ???

? LÝ DO NÀO KHIẾN "Nhà Phố Mặt Tiền" trở thành Xu Hướng ĐẦU TƯ năm 2020 ???
?️ Centa City "Shophouse Vàng - Ngàn lợi ích"

? Có 9 lý do khẳng định sức Nóng của Nhà phố mặt tiền (Shophouse) năm 2020:
?Thứ nhất: Dễ nhận diện và tìm kiếm nhanh chóng
?Thứ hai: Có tính thương mại cao
?Thứ ba: Dễ cho thuê và rất được giá
?Thứ tư: Sử dụng kết hợp nhiều mục đích cùng lúc
?Thứ năm: Lưu giữ tài sản ổn định nhất
?Thứ sáu: Dẫn đầu về tốc độ tăng giá
?Thứ bảy: Lưu giữ lịch sử, in đậm dấu ấn văn hóa và có tính hòa nhập cộng đồng cao
?Thứ tám: Khan hiếm dần theo thời gian, hàng hóa càng hiếm càng quý giá
?Thứ chín: Nắm giữ khối tài sản lớn với số lượng hạn chế, có giá trị vượt trội của bất động sản tiêu dùng và thương mại

https://vnexpress.net/kinh-doanh/9-ly-do-dau-tu-vao-nha-pho-mat-tien-3239022.html?fbclid=IwAR3_DHOnpiyRNh26ZRjGy8qIG1QQtPgqw9NSESUGJIEHQoGg3ox8zLciTz8