HẾT NĂM NAY TP. BẮC NINH KHÔNG CÒN XÃ, ĐƯA TỶ LỆ ĐÔ THỊ HÓA TOÀN TỈNH ĐẠT TRÊN 40%.

HẾT NĂM NAY TP. BẮC NINH KHÔNG CÒN XÃ, ĐƯA TỶ LỆ ĐÔ THỊ HÓA TOÀN TỈNH ĐẠT TRÊN 40%.

Ngày 04/4, Đoàn công tác Cục phát triển đô thị - Bộ Xây dựng đã đi khảo sát thực tế tình hình phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh.

Việc thành lập 03 phường Hòa Long, Nam Sơn, Kim Chân là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm đẩy tốc độ đô thị hóa của toàn tỉnh đạt trên 40% trong năm 2019. Góp phần đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành TP. TTTW vào năm 2022.

Đến nay, cả 03 xã Nam Sơn, Kim Chân, Hòa Long đều đạt được 12 tiêu chuẩn đối với phường thuộc thành phố đô thị loại I.

Hơn 1 năm về trước, Thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh tại Quyết định số 2088 ngày 25/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tại thời điểm được công nhận,thành phố có 16 phường, 3 xã.

Năm 2018, thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt hơn 2.600 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 156,4 triệu đồng/người/năm.

Tính đến tháng 12/2018, dân số quy đổi toàn đô thị thành phố là hơn 520.000 người; mật độ dân số đạt 6.302 người/km2. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 90,93%.

Đánh giá 05 tiêu chí đô thị loại I về hiện trạng phát triển đô thị thành phố sau khi mở rộng khu vực nội thành theo Nghị quyết 1210 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, thành phố Bắc Ninh đạt 90,88/100 điểm.

Nguồn: http://tpbacninh.bacninh.gov.vn/news/-/details/22301/cuc-phat-trien-o-thi-bo-xay-dung-khao-sat-thuc-te-tinh-hinh-phat-trien-o-thi-thanh-pho-bac-ninh?fbclid=IwAR05ANI94wWEGuKiQDHMSLPS7WM7_DTv65Ty-9XEBCzF_xvvQ7HCvaGErTI


thanhphobacninhdothihoa